Förr fanns här Smile Produktionsbyrå. Du hittar dem nu på https://www.facebook.com/SmileProduktionsbyra/

Reklam på sociala medier

I stort sett de allra flesta har idag tillgång till någon form av sociala medier. De allra populäraste är så klart Facebook, Twitter och Instagram. Många tillbringar gärna mycket av sin tid på dessa ställen. Tack vare det så har det gett företagare en stor möjlighet att kunna marknadsföra sig och nå ut på nya sätt och det är inget konstigt att hitta elektriker i Helsingborg eller en restaurang på sociala medier.

Nu är reklam inte bara det man gör via annonser i tidningar eller på tv. Som företagare kan man idag istället lägga fokus på att kommunicera med sina kunder på nätet. Mycket av reklamen på sociala medier består av traditionella annonser, men kan även vara av kampanjslag där man interagerar med kunderna.

Även de investeringspartners du väljer har stor inverkan på den bild du förmedlar av ditt företag. Med en trovärdigt och seriös partner, som Opportun Capital, får du och ditt företag bättre renommé än om du samarbetar med personer som visar sig vara bedragare.

Annonsering och sociala medier

Även om sociala medier finns och allt sker snabbt i den digitala världen så betyder inte det att traditionella annonser ska räknas bort. Det krävs en hel del för att lyckas med sin annonsering. Det oavsett vilket forum man väljer att använda sig av. Om du har ett specifikt budskap att ge, så bör annonsen hamna på passande ställe. Låt oss säga att du säljer tjänster inom IT, då passar din annons bäst i magasin eller tidningar med det ämnet. Samma sak när du annonserar på nätet och på sociala medier. Du måste hitta din målgrupp även där. Du måste vara strategisk när du annonserar, även online. Om din målgrupp finns på Facebook så är det där du bör vara.

Glöm inte bort att inte allt handlar om reklam. Om du och ditt företag ska lyckas är det viktigt med stabil ekonomi och att vara likvid. Med hjälp av försäljning av fakturor kan du se till att ditt företag får alla de fördelar som krävs för att nå framgång. 

Reklam med hjälp av influencers 

Som företagare, kan du även välja att göra reklam via personer som jobbar som influencers. Det är helt enkelt personer som är sociala medier-profiler såsom bloggare och youtubers. Du köper helt enkelt in dig hos en influencer som sedan gör reklam för dina produkter. Det är viktigt att tänka på att när ett inlägg i till exempel en blogg, ett Youtube-klipp eller på Facebook är reklam så ska detta tydligt framgå för alla som läser inlägget. Det kan visas på olika sätt, till exempel genom att det står "annons". Du som företagare så väl som personen som gör reklamen är båda ansvariga för reklamen.